logo

04 Şubat 2019

Vicdan Hareketi Kitap Tokat Değerlendirmesi

Vicdan Hareketi Kitap Tokat Değerlendirmesi

Vicdan Hareketi Derneği Eğitim Komisyonu tarafından Tokat’ta kitap okunmasının teşvik edilmesi için hazırlanan ve kamuoyunda gündem olan “Kitap Tokat” projesine ilişkin değerlendirme çalışması yapıldı.

            Çalışmada yürütülen proje hakkında, komisyonun fikirleri paylaşılarak, birtakım önerilerde bulunuldu. Vicdan Hareketi Derneğinden yapılan açıklamada projeye ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer verildi:

            “Tokat’ta ‘Kitap Tokat’ adı altında başlatılan proje, bizleri mutlu etmiştir. Kitap okuma ve dünyayı anlamlandırma için yapılacak her faaliyet, nesillerimizin geleceğini sağlıklı inşa etmesi için büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren örgün öğrenim kurumlarımızda toplu halde kitap okunması ve okunan kitapların isim ve sayfa sayılarının raporlanması yapılmakta, ayrıca okuma kültürünün geliştirilmesi ve kütüphanelerin, materyal eksiklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Proje, büyük emeklerle bir ders dönemi boyunca başarı ile yürütülmektedir. İş ve işlemlerin daha verimli ve doğru bir mecrada yapılması için ikinci ders dönemi arefesinde birtakım önerilerimiz mevcuttur. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

            Proje kapsamında toplu halde yapılan okumalar için sürenin uzatılması sağlanabilir. Bunun için ders müfredatlarının aksatılmaması maksadıyla, bir ders saati olarak belirlenebilecek kitap okuma saatleri, her gün bir ders saati ileri götürülerek uygulanabilir. Örneğin, birinci ders saatinin kitap okuma saati ilan edildiği ders gününün akabindeki gün, okuma saati ikinci ders saatine kaydırılır.

            Proje konusunda ödüllendirmeler, öğrencilerin teşviki konusunda önem arz etmektedir. Ödüllendirilmelerin yapılması konusunda ise okunan sayfa sayısı ve kitap sayısı gibi değerlendirme ölçütlerinin doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. Kitap okumanın, kainatı, kendini ve var oluşu anlamlandırma konusunda nitelik oluşturan bir gayret olduğu düşüncesindeyiz. Ve bu soylu gayretin, kitap sayısı ve kitap sayfa sayısı gibi niceliksel veriler ile basitleştirilebileceği endişesini taşıyoruz. Bir satırın tefekkür ve tedebbür gayreti ile bir öğrencinin hayatı anlamlandırmasında büyük fayda sağlayabileceği gerçeğini göz ardı etmemeliyiz.

            Mevcut uygulama yerine öğrencilere, okudukları kitaplardan neler edindiklerinin gözlemlenebileceği faaliyetler düzenlenebilir. Bunlar, sahada yapılabilecek, mülakat/ röportaj, görüşmeler, kompozisyon olabileceği gibi özgün tasarım ve materyaller ortaya çıkarmak biçiminde de temayüz edebilir. Değerlendirmeler bu biçimde yapılırsa, öğrencilerin ve eğitimcilerin itinalarına kalan sayfa/kitap sayısı gibi niceliksel veriler, öğrencinin insanlığı ve okumayı anlamlandırması gibi yüce bir ideale devşirilebilir.”

Paylaşma ikonundan:

Share
655 Kez Görüntülendi.