Telefon
WhatsApp
EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK

TOKAT DEFTERDARLIĞI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

 

Motorlu Taşıtlar Vergisinin bir defaya mahsus olmak üzere ikinci kez ödenmesine yönelik TBMM’de çıkan karar üzerine Tokat Defterdarlığı kamuoyunu bilgilendirecek yazılı açıklamada bulundu.

 

            Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar’ın yaptığı yazılı açıklamada ek MTV’nin ödeme tarihleri, ödemeden istisna tutulanlara dair bilgiler yer aldı.

 

            Tokat Defterdarlığının yazılı açıklaması şöyle oldu:

 

            “Bilindiği üzere 15.02.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanunda 14.07.2023 tarih ve 7456 sayılı 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi ihdası olmuştu. Bazı Kanunlarda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanunun birinci maddesiyle ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edilmişti. Söz konusu düzenleme kanunun yayımı tarihi olan 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan kanun ile 197 sayılı motorlu taşıtlar vergisi kanununun tarifelerde yer alan taşıtların kanunun yayımı tarihi olan (15.07.2023) tarih itibarıyla ilgili sicilde kayıtlı ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu kanunun yayımı tarihinden yıl sonuna kadar yani 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicile ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar,

 

Bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olacaktır. Ve verginin mükellefleri bu durumda olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

Bu vergi araçların kayıt ve tescilin yapıldığı yerdeki vergi dairesi tarafında tahakkuk ettirilecek ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

Kanunun yayımlandığı tarihte kayıtlı olan araçların ek motorlu taşıtlar vergisinin, birinci taksiti bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar yani içinde bulunduğumuz Ağustos ayının sonuna kadar,

 

İkinci taksiti ise 2023 yılının Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenecektir. Ayrıca kanunun yayımı tarihi ile 31.12 2023 tarihi arasında ilgili sicile ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek M.T. vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisiyle birlikte peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

 

Yine 197 Kanunun dördüncü maddesinde yer alan istisnalar bu kanunun içinde geçerlidir, örneğin engellilere ait taşıtlar ve depremzedelere ilgili düzenlemeler;

 

Bu kapsamda kanun koyucu deprem nedeniyle ek motorlu taşıtlar vergisi hakkında özel düzenlemeye de gitmiştir. Bu düzenleme 06.02.2023 tarihinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illeri ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde deprem tarihi itibariyle kayıt ve tescilli taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinde istisna edilmiştir.

 

Deprem nedeniyle yıkılan ve ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar ile depremde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kanıtlarından birini anne baba çocuk gibi kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır.

 

Örnek olarak bu duruma; 06.02.2023 tarihinde Malatya ilinde yıkılan binanın malik adına kayıtlı ve tescilli taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna olacaktır.

 

Yine Ankara ilinde kayıtlı ve tescilli olup 06.02.2023 tarihinde Adıyaman ilinde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtta da ek MTV’de istisna olacaktır.

 

Yine babası anası ya da çocuğu deprem nedeniyle vefat edenlere ait taşıtlar da nerede kayıtlı olursa olsun birden fazla da olsa ek motorlu taşıtlar vergisinde istisna olacaktır.

 

09.09.2023 tarihinde ilk defa (A) adına kayıt ve tescil edilmiş olan otomobil cinsi taşıta 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemine isabet eden 1.272,5 TL tutarında motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bu durumda (A) adına bu tutar kadar (1.275.5) TL ek motor taşlar ve tahakkuk ettirilecek olup bu vergi motorlu taşıtlar vergisiyle birlikte peşin olarak ödenecektir.

 

7456 sayılı kanunun yayımı tarihinden önce trafikte çekilen bir taşıtın kanunun yayımı tarihinden 31.12. 2023’e kadar (bu tarihler dahil) tescil kaydının yeniden açılması halinde bu taşıt sahipleri de ek MTV mükellefi olacak ve taşıt için 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek MTV ödeyeceklerdir.

 

197 sayılı kanunun 13 üncü maddesi hükümleri ek motorlu taşıtlar vergisi hakkında da uygulanacak olup bu kapsamda taşıtların her türlü satış ve devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’ nin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

 

Örnek olarak 07.09.2023 tarihinde (B)  mükellef adına kayıtlı aracını (C) mükellefe satması durumunda bu araca ait ödenmemiş MTV ile birlikte ek MTV'nin de (B) mükellef tarafından ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde devir ve satışı yapılmayacaktır.

 

Yine ek MTV ödenmemiş veya 21.07.953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklar Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara fenni muayene de yapılmayacaktır.

 

Ayrıca ek MTV ödenmeden trafikten çekme hurdaya çıkma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Tokat Nöbetçi Eczaneler

E-Bülten Aboneliği