logo

22 Kasım 2019

3 PARTİDEN ORTAK AYVAZ SUYU TAVRI

3 PARTİDEN ORTAK AYVAZ SUYU TAVRI

Niksar Belediyesi bünyesinde bulunan “Ayvaz Su İşletmesi’nin” 25 yıllığına özel sektöre kiralanması konusunda üç muhalefet partisi ortak tavır sergileyerek, Ayvaz suyunun bu şartlar altında kiralanmasına karşı olduklarını söylediler.
Konuyla ilgili olarak biraraya gelen Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zafer Başar, İYİ Parti İlçe Başkanı Abdullah Lüleci ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Somuncu imzaladıkları basın açıklamasında “Bizler İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi Niksar İlçe Teşkilatları olarak Niksar Ayvaz Suyu İşletmesi’nin kiralanması konusunu yöntem olarak doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz” dediler.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bildiğiniz üzere Niksar Belediyesi Ayvaz Su İşletmesi’ni, hazırladıkları taslak şartname ve sözleşme hükümleri gereğince ve 25 yıllığına özel sektöre kiralamak için çalışmalara başlamış ve söylentilere göre de Aralık 2019 ayında ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.
Hemen baştan belirtmeliyiz ki, Ayvaz Su İşletmesi’nin kiralanması hususunda muhalefet partilerinin ilçe teşkilatlarından kurumsal görüş istenilmemiş, bu çalışmalarla ilgili olarak düzenlediği açıklanan istişare toplantılarına yetkilileri davet edilmemiştir. Niksar Ayvaz Su İşletmesi 3 kez özel sektör tarafından işletilmeye çalışılmış ancak bu girişimlerin tamamı başarısızlıkla sonuçlanmış ve kaybeden her zaman Niksar Belediyesi, Ayvaz Su İşletmesi ve memleketimiz Niksar olmuştur. Bu deneyimler ve yaşanmışlıklar ortada iken, bugün aynı işletmenin, Niksar Belediyesi tarafından hazırlanan, amaç bu olmasa da içinde “gizli maksatların sakladığını akla getiren”, sakıncalı bir şartname ve sözleşme ile tekrar özel sektöre kiraya verilme çabası içler acısı ve gerek işletmenin, gerek belediyenin ve gerekse Niksar’ın geleceğini ipotek altına alacak sakıncalı bir girişimdir.
Daha yakın bir zamana kadar, 13 milyon tutarında yatırım yapıldığı ve kâra geçtiği ifade edilen, 2018-2019 yılı ciro hedeflerinin 16 milyon lira olduğunu, fabrikaya yaptıkları yatırımların yerini bulduğunu ve artık Niksar’a hizmette kaynak üreten bir işletmeleri olduğunu söyleyen ve bununla övünen Başkan Sayın Özdilek Özcan ne oldu da fabrikayı böylesine sağlıksız bir şartname ve sözleşme ile özel sektöre kiralamaya karar vermiştir? Fabrika kara geçtiği ve mali kaynak üretmeye başladığı için mi?
Sayın Özdilek Özcan bu kiralama niyetine masumiyet kazandırmak için, işletmenin rekabet gücünü artırmak amacıyla 25 milyonluk bir yatırım daha gerektiğini ısrarla söylemekte ancak bu yatırımı kimin yapacağını söylememektedir. Zira hazırlanan şartname ve sözleşmede, işletmeyi kiralayacak kiracının, işletmeye yatırım yapılmasını detaylandıran ve zorlayan, emredici tek bir hüküm yoktur. Hazırlanan sözleşme taslağında kiralanacak Ayvaz Su İşletmesi için 10 milyon Türk lirası İmtiyaz bedeli ve 300 ay ( yani 15 yıl) boyunca ve yılda 12 ay, 50 bin liralık eşit taksitle ödenmek üzere 15 milyon olmak üzere toplam 25 milyon ödeneceği belirtilmektedir. Sayın Başkan bu kiralama karşılığında peşin alacağı 10 milyon ve 25 yılda alacağı 15 milyon olmak üzere alacağı toplam 25 milyon lirayı yatırıma koymayacağına göre, gerekli olduğunu söylediği 25 milyonluk yatırımı kim, nasıl yapacaktır?
Hazırlanan İmtiyaz Devir Hakkı Kiralama Sözleşmesi taslağında (20.06.) yer alan, “Kiracı firma ‘Ayvaz New Life’ markası ile başka bir fabrikada fason üretimini Niksar belediyesinin izni ile yaptırabilir” hükmü yer almaktadır. ‘Ayvaz New Life” markası adı altında başka bir fabrikada fason üretim yapma izni alan bir yatırımcının, Ayvaz Su İşletmesi’ne yatırım yapması zaten düşünülemez, gerçekçi de değildir. Bu maddeye “Niksar Belediyesi’nin izni ile yaptırılabilir” hükmünün eklenmesi ise, söz konusu maddenin tehlikeli olduğunu düşünecek ve söyleyecek muhaliflerin tepkilerini hafifletmeye yöneliktir ve gizli bir niyetin de dışa vurumu gibidir.
Sayın Özdilek Özcan bu işin bir satış değil, kiralama olduğuna vurgu yapıyor ama anılan sözleşmedeki aynı madde, işletmenin kendisi olmasa bile “Ayvaz New Life” markasının idare tarafından satışına da onay veriyor. Yine hazırlanan taslak sözleşmenin devir şartlarını düzenleyen 13.1 maddesinde ” Kiracı, İdarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, alt kiralama sözleşmesi yapamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz” deniliyor. Neden bu madde “Kiracı hiçbir şekilde sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, alt kiralama sözleşmesi yapamaz vs. ” şeklinde düzenlenmiyor da ihaleyi düzenleyenlerin gizli bir ajandası olduğunu düşündürecek bir şekilde “idarenin iznine” bağlanıyor. Bu ihaleyi düzenleyenlerin, ileride bir devir yaşanacağına dair bir öngörüleri mi var da, “idarenin iznini” bugünden şartnameye koyma gereği duyuyorlar? Bu kafalarda soru işaretinin doğmasına neden olmuyor mu? İhalenin arkasında, bugün için, bu işle ilgisinin açığa çıkmasını istemeyen biri ya da birileri mi var ki, olası bir devire olanak sağlıyor? Bu anlamda Ayvaz Su İşletmesi’nin geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimleri değiştirmeyiz ama bu deneyimlerden ders çıkararak, doğru adımlar atmak ve geleceği kurtarmak hala elimizdedir. Bu doğru adım; Ayvaz Su İşletmesi’nin 25 yıllığına değil de, olası kiracının varsa koyması beklenen ve sözleşmede de açıkça gösterilmesi gereken iktisadi kıymetin faydalı ömrü ve kiracının hakları da göz önüne alınarak, belirli şartlara bağlanmış süre uzatmalı olarak kiraya verilmesidir. Böylelikle ileride seçilecek başkanların elinin kolunun bağlanmaması, Ayvaz Su
İşletmesinin, Niksar Belediyesi’nin ve Niksar’ın geleceğinin ipotek altına alınmaması sağlanmalıdır. Hazırlanan taslak şartname ve sözleşme hükümleri bir anlaşmazlık durumunda, yasal mercilerde yorum karmaşası doğrulabilecek nitelikte, belediye ve işletmenin çıkarlarını korumaktan uzak, flu hükümlerle doludur ve Ayvaz Su İşletmesi’nin yatırım ihtiyacını gidermekten uzaktır. Sayın Özdilek Özcan söz konusu kiralama girişimiyle ilgili olarak genel ifadelerle bu girişimine haklılık kazandırmaya çalışmak yerine, daha somut dayanaklar ve gerekçelerle sözleşme ve şartnamedeki can alıcı ve tehlikeli hükümlere açıklık getirmelidir. Açıklık, şeffaflık, bilgilendirme, mevzuatla düzenlenebilecek bir şey değildir. Bizler İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi Niksar İlçe Teşkilatları olarak Niksar Ayvaz Suyu İşletmesi’nin kiralanması konusunu yöntem olarak doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz.
Türkiye’deki tüm su firmaları sahiplerine önemli gelirler sağlarken, Niksar Ayvaz Su İşletmesi’nin, mali kaynak yaratmayan bir işletme olduğunu söylemek inandırıcılıktan uzaktır. Artık bu ezberi bozmalıyız.
Çözüm; Niksar Ayvaz Su İşletmesinin, arpalık ve oy deposu olarak görülmekten vazgeçilmesi, profesyonel bir kadro önderliğinde, yerellik unsuru göz ardı edilmeden, verimlilik esasına göre ve titiz bir üretim, pazarlama ve performans yönetimi uygulanarak, özel sektör zihniyeti ile yönetilmesidir.
İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi Niksar İlçe Başkanları olarak, gerek bu konunun, gerekse Niksarlılar ve Niksar’ın kentsel gelişimi ilgili tüm çalışmaların dayanışma anlayışıyla takipçisi olacağımızın bilinmesini siz saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Basın açıklamasında parti yöneticilerinin yanı sıra meclis üyeleri de katıldı.

Paylaşma ikonundan:

Share
587 Kez Görüntülendi.