logo

28 Aralık 2019

Tokat’ta Arazi Bankacılığı Toplantısı

Tokat’ta Arazi Bankacılığı Toplantısı

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı (ATTA) Şube Müdürlüğü tarafından 26.12.2019 tarihinde Arazi Bankacılığı, Tarımsal Arazi İş ve İşlemleri ile ilgili teknik talimat, tarım arazilerinde Satış ve Miras Yolu ile Mülkiyet Devir işlemleri ve TAY portal sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı Tarım ve orman İl Müdürü, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve personellerin katılımı ile gerçekleştirildi..
Toplantıda açılış konuşması yapan İl Müdürü Orhan ŞAHİN; Türkiye de işletme ölçeklerinin küçük olması, mülkiyetten kaynaklanan sorunlar ve atıl tarım arazileri sebebiyle arazilerin etkin ve verimli kullanılamadığını belirtti.. Bu amaçla “Arazi Bankacılığı” sistemi ile tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarım arazilerinin değerinin tespiti, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması, arazi sahiplerinin satış talebi ve alıcıların alım taleplerinin değerlendirilip, tarafların birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve işletmelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması veya daha da artırılmasının hedeflendiğini bildirdi..
Daha sonra söz alan ATTA Şube Müdürü Salih ATEŞ konuşmalarında; Geçen zamanla birlikte artan nüfusun beslenme gereksinimi ve refah seviyesinin artmasına bağlı olarak, tüketim alışkanlıklarındaki değişiklik gıda ihtiyacını dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımını önemli kılmakta olduğunu ifade etti.. Arazi edindirme ile ilgili görevlerin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 8/K maddesinde düzenlendiğini ,burada iki önemli unsurun öne çıktığını belirterek,. Birincisinin kiracılık ve ortakçılık hizmetleri, ikincisinin ise tarım arazilerini değerlerinin belirlenmesi ile arazilerin alımı ve satımında aracılık yapılması gibi ARAZİ BANKACILIĞI uygulamaları olduğunu ifade etti.. Bakanlık olarak bizim görevlerimizin ise; “Arazi edindirme çalışmaları kapsamında, ekonomik olarak kullanılamayacak kadar küçülmüş, hisselenmiş araziler ve yeter gelirliğin altında kalan yerlerde değer tespiti yapılmalı, bunu takiben arazisini satmak isteyen çiftçilerimizin arazilerinin değerleri (talep edilmesi durumunda) belirlenecek ve alıcılar ile satıcılar arasında aracılık yapılacak.” olduğunu belirtti..
Toplantıda Şube Müdürlüğü personellerinden Ziraat Mühendisi Turhan KARACAOĞLU Arazi Bankacılığı, Tarımsal Arazi İş ve İşlemleri ile ilgili teknik talimat konularında, Ziraat Yüksek Mühendisi Nagihan ÖZKAN ise; tarım arazilerinde Satış ve Miras Yolu ile Mülkiyet Devir işlemleri ve TAY portal sistemi hakkında hazırlamış oldukları sunumlarını yaparak toplantıyı tamamladılar.

Paylaşma ikonundan:

Share
528 Kez Görüntülendi.