logo

İL GENEL MECLİSİ GÜNDEMİ YOĞUN

İL GENEL MECLİSİ GÜNDEMİ YOĞUN

Tokat İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı 1 Temmuz çarşamba saat 14.00’te İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacak.


Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre meclisin gündeminde olan maddeler şöyle:“Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin 2020 yılı katılım payı olan 325.000,00.-TL.’nin ilgili bütçe tertibinden ödenmesine ilişkin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1109602929 tarih ve 4464 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Efe Köyü ile Dedeli Köyünün Kapalı Sistem Sulama Tesisinin 2020 yılı çalışma programına alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe komisyonu ile Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri ve Gıda, Tarım, Hayvancılık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.Reşadiye İlçesi Osmaniye Mahallesi 170 ada, 21-22 No.lu parsellere yapılması planlanan butik spor salonu yapım işinin 2020 yılı çalışma programına alınması talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.

Erbaa İlçesi Koçak Köyü Muhtarlığına köy halkının ortak kullanımında kullanılmak üzere tahsis edilen 154 ada, 74 No.lu parselde kayıtlı bahçelikargir hamam vasıflı taşınmazın camii lojmanı yapılmak üzere tahsis talebi değişikliğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
İl Genel Meclisinin Şubat/2020 ayında aldığı kararların incelenerek sonuçları ile ilgili meclisimizin bilgilendirilmesi talebine ilişkin Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.Erbaa İlçesi Erek Mahallesindeki tarihi hamamın yerinde incelenerek onarımı ve restorasyonunun yapılarak halkımızın hizmetine ve turizme açılması talebine ilişkin Plan Ve Bütçe Komisyonu, Turizm Ve Gençlik Spor Komisyonu İle Kentsel Yenileme Ve Proje Takip Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.

Reşadiye İlçesi Keçiköy ve Uluköy Köyleri 2,5 km’lik yolun parke işi ile Umurca Köyü Aksu Mahallesi 1,5 km’lik yeni yol işinin 2020 yılı çalışma programına alınması talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.Reşadiye İlçesi Cimitekke Kasabası ile Aybastı İlçesi Çamdere Mahallesi arasında bulunan yolun yol ağına alınması talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
Almus İlçesi sol sahil grup yolunda oluşan çukurlaşmaların giderilmesi ve yolun dar olan kısımlarının genişletilmesi, akabinde de yapılacak olan incelemeye göre yolun 2020 yılı programına alınarak, İdaremiz bütçesinden karşılanmak üzere komple yeniden yapılması ya da yolun güvenli bir şekle sokulması talebine ilişkinPlan ve Bütçe Komisyonu ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
İlimizde yaşanan dolu felaketinden dolayı yaş sebze üreticilerimize acilen sebze fidesi, meyve üreticilerimize de kayıplarını bir nebze de olsa giderecek bitki koruma ürünlerinin temini talebine ilişkinPlan ve Bütçe Komisyonu, Doğal Afet ve Göç Komisyonu ile Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.İlimiz Merkez, İlçe Köyleri ve Mahallelerinde bulunan ahır atık ve kemrelerinin tıkadığı kanalizasyon hatlarının incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talebine ilişkinKöy İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
İlimiz Merkez ve İlçelerde bulunan sulama göletlerinde gerekli incelemelerin yapılarak HES (Hidroelektrik Santrali) projesinin yapılabilip yapılamayacağı talebine ilişkinOrman, Gölet ve Su Ürünleri Komisyonu, AR-GE Komisyonu ile Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
İlimiz birçok mülteciye ev sahipliği yaptığından, sağlık, barınma, beslenme, çalışma ve eğitim gibi temel haklar bağlamında mültecilerin büyük bir kısmını çocuklar ve ergenlerden oluştuğu düşünüldüğünde, özellikle çocukların eğitim-öğretim ve kültürel uyum süreçleriyle alakalı İlimizde okula gitme durumları ve dil öğretimi faaliyetlerine ilişkin Adalet, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
Pandemi sürecinde ülkemiz genelinde uygulanan sokağa çıkma sınırlandırması uygulaması ile oluşan evde kalma zorunluluğunun erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da olumsuz etkilenmelere sebep olabileceği göz önüne alınarak geleceğimiz olan 18 yaş altı gençlerimizin yaşadığı bu süreçten ruhsal ve psikolojik olarak nasıl etkilendikleri ile ilgili İlimizde yürütülen çalışmalara ilişkin Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.Pandemi sürecinde ülkemiz genelinde uygulanan ‘‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Planı’’ kapsamında, Kobilere verilen destekler ve işsizlik ödeneği uygulamaları ile ilgili ilimizde yürütülen çalışmalara ilişkin Şirketler ve İştirakler Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.

Paylaşma ikonundan:

Share
299 Kez Görüntülendi.